Uncategorized

Tuková diéta

tuková diéta

Tuková diéta predstavuje diétu s vysokým obsahom tukov v strave. Obsah tukov v strave je dôležitým faktorom energetickej rovnováhy. Všeobecne platí, že diéty obsahujúce viac ako 30% celkovej energie vo forme tuku vedú k rozvoju obezity.

Strava s vysokým obsahom tukov vedie k obezite a tiež spôsobuje ťažké srdcové choroby, choroby pľúc.

Vaše telo sa pomerne rýchlo a robustne prispôsobí typom potravín, ktoré konzumujete. Ak budete jesť stravu s nízkym obsahom sacharidov a tukov, vaše telo začne využívať viac tukov na ich spaľovanie.
Ak budete jesť stravu s nízkym obsahom tukov a sacharidov, vaše telo začne na spaľovanie a tvorbu energie využívať viac sacharidov. Toto je veľmi dobre zdokumentované aj v literatúre.

Ďalšou zaujímavosťou je, že nie „vysoký obsah tuku“ spôsobí, že budete spaľovať viac tukov, ide skôr o nedostatok sacharidov. Keď konzumujete vysoké tuky a vysoké sacharidy, netlačíte na RER toľko, akoby ste obmedzovali iba sacharidy. Rovnaký efekt vidíte aj vtedy, keď jete málo sacharidov
a nízkotučné, alebo ak ste nalačno (5,6,7). Sacharidy sa skutočne javia ako hlavný „selektor paliva“ (viac o týchto podrobnostiach v ďalšom článku). Toto by skutočne malo zásadne zmeniť váš pohľad na diéty s vysokým obsahom tukov a ich mechanizmy.

Keď spotrebujete menej sacharidov a viac tukov, vaše telo BUDE oxidovať viac tukov na palivo.
To je skutočne nevyvrátiteľné. Musíme však byť veľmi múdri v tom, ako to interpretujeme. Použitie väčšieho množstva tuku na palivo sa nerovná väčšiemu chudnutiu. Toto sa preukázalo aj v niekoľkých štúdiách, vrátane nasledujúcich.Je zrejmé, že viac oxidácie tukov sa nerovná väčšiemu úbytku hmotnosti alebo tuku.

Pri konzumácii vyššieho obsahu tukov spotrebujete viac energie

Tvrdilo sa, že konzumácia tuku spôsobuje, že vaše telo vydáva viac kalórií kvôli niečomu efektívnejšiemu alebo kvôli poruche biochémie. Úprimne povedané, tieto tvrdenia nikdy nedávali zmysel zo základného hľadiska fyziky a chémie a zo skutočnosti, že ak by ste chceli schudnúť, museli by ste chceli byť menej „efektívni“, ale napriek tomu existujú štúdie zaoberajúce sa touto myšlienkou.

Pri skúmaní toho, či strava s vysokým obsahom tukov neponúka žiadnu metabolickú výhodu, naskytá sa otázka, či je násilné tlačenie tela do stavu ketózy výhodou. Pokiaľ by existovali poruchy stravy, o ktorých by si človek myslel, že by ponúkali metabolickú výhodu, išlo by práce o ketogénny stav.

Ukladanie tukov z uhľohydrátov

Často sa tvrdí, že pri nadmernej konzumácii sa sacharidy premieňajú na tuk a sú ukladané prostredníctvom de novolipogenézy. Mnoho ľudí uvádza štúdie na hlodavcoch, ktoré ukazujú,
že nadmerný príjem sacharidov vedie k tvorbe veľkého množstva tuku. Hlodavce majú veľmi odlišný metabolizmus pečene ako človek a ľudská kapacita pre de novo lipogenézuje zlomok hlodavcov.

Ďalším argumentom pri diétach s vysokým obsahom tukov je, že tuk sa pri konzumácii spaľuje, takže sa neukladá tak efektívne ako sacharidy. Toto tvrdenie tiež nemá žiadny zmysel, keď sa nad tým človek zamyslí. Tuk v potrave sa po spotrebovaní sa buď využije na energiu, alebo sa uloží priamo
v „natívnom“ stave ako molekula mastnej kyseliny. Diétne uhľohydráty  sa buď využívajú ako palivo, ukladajú sa ako svalový glykogén, alebo sa premieňajú na mastné kyseliny a potom sa ukladajú. Musí sa vyskytnúť viac „kontrolných bodov“ a „konverzií“ a každá biochemická konverzia si na to vyžaduje energiu. Skladovanie sacharidov by teoreticky malo byť menej efektívne ako ukladanie tukov.

Tuk z potravy sa ukladá ako telesný tuk s približne 96% účinnosťou. Diétne sacharidy sa ukladajú ako telesný tuk s približne 80% účinnosťou, zatiaľ čo sa ukladajú ako svalový glykogén s približne 95% účinnosťou. Je úplne zrejmé, že tuk z potravy sa ukladá oveľa efektívnejšie ako telesný tuk ako sacharid.

S istotou asi 95,8% môžeme povedať, že diéty s vysokým príjmom tukov sú účinnejšie pri ukladaní kalórií z potravy ako diéty s vysokým príjmom sacharidov. O ukladaní tukov sa dozviete viac na https://www.zivotosprava.sk/

Konzumujete pri strave s vysokým obsahom tukov menšie množstvo jedla?

V štúdiách, ktoré striktne neupínajú kalórie, vidíte vzťah medzi percentom príjmu tukov v potrave
a celkovým kalorickým príjmom v závislosti od dávky. V zásade platí, že keď zvyšujete percento svojej stravy z tukov z potravy, váš celkový príjem kalórií stúpa, nie klesá. Toto je opak hypotézy, že diéty
s vysokým obsahom tukov sú prirodzene sýtejšie a vy ich zjete menej bez toho, aby ste počítali kalórie.